Onze huisregels bij een bezoek aan ons:

 • Als u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden aan de balie. U mag plaatsnemen in de wachtkamer.
 • Als u langer dan 10 minuten wacht, kunt u zich wel melden aan de balie.
 • In de wachtkamer speelgoed weer enigszins opruimen bij het verlaten van de wachtkamer
 • Bij verhindering/ziekte minimaal 24 uur van tevoren afbellen.
 • In de behandelruimten geen schoenen dragen; sloffen zijn beschikbaar
 • Tijdens de behandeling liefst mobiele telefoon uit.
 • Niet eten en drinken in de behandelruimten
 • Indien wij worden gebeld tijdens de behandeling, zullen wij maximaal een keer de telefoon aannemen.

Vanwege het Coronavirus is het belangrijk volgende punten in acht te nemen:

 • We vragen u maximaal 5 minuten voor afspraak aanwezig te zijn.
 • De begeleidende ouder en het kind desinfecteren eerst hun handen voordat ze de behandelruimte ingaan. Dit doen ze in de wachtruimte voordat ze gaan zitten.
 • Er is geen spelmateriaal aanwezig in verband met de hygiëne.
 • Er mag 1 ouder mee met het kind wat behandeld wordt zowel in de behandelruimte als in de wachtruimte. Er mogen geen broertjes of zusjes mee.
 • Graag een eigen handdoek meenemen.
 • Behandelingen zullen plaatsvinden met gepaste bescherming volgens de richtlijnen van het RIVM en met de hygiëne maatregelen.
 • De begeleidende ouder en het kind mogen alleen komen als zij geen klachten hebben.
 • Het toilet kan alleen in geval van hoge nood worden gebruikt in verband met hygiëne.