In het basispakket van uw verzekering wordt kinderfysiotherapie standaard vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd van ten minste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut. Daarnaast is er eventueel vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Belangrijk om te weten is dat de kosten van de behandelingen van uw kind niet van het eigen risico af gaan.

Kinderfysiotherapie Eindhoven Noord heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor iedereen eenvoudig bij ons terecht kan. We declareren de zittingen direct bij de zorgverzekeraar.

Kinderfysiotherapie Eindhoven Noord voldoet daarmee aan de hoogste eisen die betreffende verzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit, transparantie en service.

Kinderfsyiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderfysiotherapie aan huis dient er wel een verwijzing te zijn van huisarts, specialist of consultatieburea-arts.

Tarievenlijst Fysiotherapie 2023

Zitting kinderfysiotherapie
 
€ 50,00

Telefonische zitting
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 16,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
Groepsbehandeling twee personen
Groepsbehandeling drie personen
Groepsbehandeling vier personen
Groepsbehandeling 5-10 personen

€ 56,00
€ 30,00
€ 27,00
€ 22,00
€ 18,00

Toeslag voor uitbehandeling
Inrichtingstoeslag

€ 16,00
€ 10,00

Instructie/overleg ouders van de patiënt
Niet nagekomen afspraak
€ 50,00
€ 30,00

Eenvoudige, korte rapporten € 28,00

Betalingsvoorwaarden

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de kinderfysiotherapeut.

2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Betaling voor de kinderfysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de kinderfysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.