Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de fysiotherapie, die specifiek gericht is op kinderen. Kinderfysiotherapeuten zijn specialisten in de ontwikkeling van het bewegen bij kinderen. Kinderen leren spelenderwijs bewegen, met vallen, opstaan en opnieuw proberen. Om allerlei redenen kan deze ontwikkeling wat langer duren of anders verlopen, waardoor er een achterstand ontstaat of waardoor verder ontwikkelen moeilijker gaat. De kinderfysiotherapeut kan kinderen en hun ouders dan helpen.

Samen met het kind gaat de kinderfysiotherapeut spelenderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleren op een manier die aansluit bij zijn belevingswereld. De kinderfysiotherapeut geeft tips en adviezen aan de ouders hoe ze thuis in het dagelijks leven oefeningen kunnen aanbieden, zodat het kind optimaal gestimuleerd wordt om de normale ontwikkeling zoveel mogelijk op te pakken.

Aangezien kinderen zich op meerdere vlakken ontwikkelen (zowel motorisch, als sociaal-emotioneel en mentaal etc.), is het vaak belangrijk om multi-disciplinair naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Daarom heeft de kinderfysiotherapeut ook contact met behandelend artsen zoals de huisarts, kinderarts of revalidatiearts en met andere behandelaars zoals een logopedist, podotherapeut, kinderpsycholoog of pedagoog.

Signalen