Overgewicht en/of conditieproblemen

Gemiddeld een op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht en 2 procent heeft obesitas. Overgewicht gaat gepaard met veel lichamelijke problemen zoals hart- en vaat ziekten, diabetes type II en psychische klachten. Daarnaast kunnen kinderen met overgewicht problemen hebben met de motoriek (m.n. de grove motoriek, evenwicht, balvaardigheid), hun conditie en kracht. Ook kan er sprake zijn van een laag zelfvertrouwen of pestgedrag, waardoor kinderen steeds minder kunnen en willen deelnemen aan bewegen, buitenspelen, gym of sport. Hierbij is gezonde voeding en een actieve leefstijl van invloed, kinderen met overgewicht behalen vaak de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) niet.

Als een kind of volwassene eenmaal kampt met overgewicht is het moeilijk om er vanaf te komen. Het voorkomen van overgewicht is daarom belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid op jonge en volwassen leeftijd. Kinderen die een snelle gewichtstoename hebben tussen de 2 en 6 jaar, hebben een zéér grote kans om op volwassen leeftijd ook overgewicht te hebben.

Binnen onze praktijk kunnen wij kinderen met overgewicht en/of problemen van de conditie, kracht en motorische vaardigheden begeleiden. Dit kan individueel maar ook door middel van deelname aan het Beweegprogramma Fitkids (zie ook onder het kopje ‘Fitkids’). Wij werken samen met een diëtiste die tijdens het programma begeleiding kan bieden. Het doel is om  na dit intensieve programma door te stromen in een sportactiviteit.

Fitkids

Fitkids is een beweeggroep voor kinderen van 6-18 jaar met een motorische beperking, chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die te weinig bewegen en niet mee kunnen in een reguliere sportclub.

De kinderen trainen gedurende een jaar, onder professionele begeleiding, met als doel daarna uit te stromen naar een reguliere sportclub. Bij Fitkids zijn altijd twee kinderfysiotherapeuten betrokken. De kinderen trainen 2 keer per week het eerste half jaar en 1 keer per week het tweede half jaar, waarbij er gedurende 1 uur in groepen verschillende sport- en spelactiviteiten gedaan worden.

Tijdens het Fitkidsprogramma leert het kind dat bewegen leuk en gezond is, want plezier staat voorop! Naast de doelen die het kind graag wil behalen, is het doel het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Tijdens Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het traject bij onze praktijk, door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband.