In de meeste gevallen komt u met uw kind naar onze praktijk. In sommige gevallen komen wij bij u aan huis. Door middel van een gesprek/intake brengen we de hulpvraag zo helder mogelijk in beeld. Aan de hand van deze hulpvraag gaan we verder met onderzoek . We maken daarbij veelal gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten. Alles verloopt spelenderwijs ingespeeld op het ontwikkelingsniveau van het kind.

De resultaten van het onderzoek en eventueel aanvullende test worden met de ouders en/of het kind besproken. We beoordelen of begeleiding door de kinderfysiotherapeut nodig is. Als dat zo is stellen we een behandelplan voor waarin de vervolgstappen en de behandeldoelen  omschreven worden. We maken een onderzoeksverslag dat naar de huisarts en eventueel andere betrokken artsen gestuurd wordt. Bij de therapie werken kind, ouders, kinderfysiotherapeut en zo nodig andere disciplines en/of school nauw samen. Tijdens en na de behandelperiode evalueren we hoe het gaat.

Wij werken volgend de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.