Fitkids is een beweeggroep voor kinderen 6-18 jaar met een motorische beperking, chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, die te weinig bewegen en niet mee kunnen in een reguliere sportclub.

De kinderen trainen gedurende een jaar, onder professionele begeleiding, met als doel daarna uit te stromen naar een reguliere sportclub. Bij Fitkids zijn altijd twee kinderfysiotherapeuten betrokken. De kinderen trainen 2 keer per week het eerste half jaar en 1 keer per week het tweede half jaar worden er gedurende 1 uur in groepen waarbij verschillende sport- en spelactiviteiten gedaan worden.

Tijdens het Fitkidsprogramma leert het kind dat bewegen leuk en gezond is, want plezier staat voorop! Naast de doelen die het kind graag wil behalen, is het doel het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het traject bij onze praktijk, door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband.

Intake en werkwijze Fitkids

Voor deelname zal uw kind worden uitgenodigd voor een intake op onze praktijk op de Barrierweg. Er wordt dan o.a. gekeken naar de algehele conditie van uw kind doormiddel van testjes die op het niveau van het kind worden aangeboden. Zo kunnen we meten waar uw kind staat als het bij ons begint.

Na een jaar Fitkids zal uw kind worden uitgenodigd voor een uittake die plaatsvindt op onze praktijk aan de Barrierweg. Bij deze uittake krijgt uw kind een sportadvies mee en wordt gekeken wat uw kind in een jaar deelname aan Fitkids heeft bereikt. Zie ook: www.fitkids.nl

Voor dit beweegprogramma van een jaar wordt aan u een eigen bijdrage van € 150,00 gevraagd. De rest wordt vergoed uit de ziektekostenverzekering. Voor deelname aan Fitkids is een verwijzing van uw huisarts/specialist nodig. 

Trainingstijden beweeggroepen

Maandag 16.15 - 17.15, gymzaal BS Atalanta
Woensdag 16.15 - 17.15, gymzaal BS Atalanta