ALK (aanhoudende langdurige klachten) voorheen SOLK

ALK of SOLK klachten zijn te omschrijven als lichamelijke klachten die langer dan enkele weken bestaan en waarbij, bij adequaat medisch onderzoek, geen verklaring kan worden gevonden. Het doel van de behandeling van kinderen met ALK (en hun omgeving) is om te leren zelfstandig om te gaan met de klachten en de gevolgen ervan voor het dagelijks functioneren. Hierbij ga je dus niet op zoek naar (lichamelijke) oorzaken, maar naar de manier waarop het kind om gaat met de klacht (coping). Het is van belang de link te kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de (psychische) oorzaken hiervan.

Er wordt gestart met een juist evenwicht/balans vinden, het richten op doelen (i.p.v op de oorzaak) en je niet laten leiden door klachten. Dit doen we door een langzame opbouw in activiteiten, de zelfstandigheid te bevorderen en de controle over het lichaam weer op te bouwen. Hierbij laten we kinderen belemmerende gedachtenpatronen herkennen en ontdekken dat het denken invloed heeft op het doen en voelen. Vaak wordt er in de behandeling van kinderen met ALK gekozen voor een multidisciplinair behandeltraject begeleidt door een revalidatie-arts.