Kinderbekkenfysiotherapie

Zindelijk worden is een leerproces dat meestal vanzelf gaat. Het is wel een ingewikkeld proces waarbij kinderen in staat moeten zijn om de vulling van de blaas of darmen te voelen. Daarnaast moeten ze hun bekkenbodemspieren op de juiste manier aanspannen en ontspannen, zodat zij kunnen plassen en/of poepen. Een kind wordt meestal eerst zindelijk voor de ontlasting, vervolgens voor de plas overdag en daarna voor de plas in de nacht. 

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd op het gebied van buik-, bekken- en bekkenbodemproblemen bij kinderen.
Kinderen en tieners kunnen net als volwassenen problemen hebben met hun bekkenbodem en daardoor plas- en poepproblemen hebben. De therapeut gaat samen met u en uw kind onderzoeken of dit probleem verholpen kan worden.

Welke problemen kunnen er zijn?

 • Urineverlies overdag
 • Bedplassen
 • Erg vaak en/of heel nodig moeten plassen
 • Blaasontstekingen
 • Verlies van ontlasting overdag
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Obstipatie
 • Diarree
 • Chronische buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak

Intake en onderzoek

Bij aanmelding krijgt u een vragenlijst toegezonden. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst voor de intake retour zendt. Door middel van deze vragenlijst worden de klachten van uw kind uitgebreid in kaart gebracht. In deze vragenlijst worden er vragen gesteld over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar motorische ontwikkeling en algeheel functioneren. Deze vragen zijn van belang om het probleem in kaart te brengen en om te kunnen beoordelen hoe we het kind kunnen helpen. Wanneer u en uw kind voor de eerste keer komen, zullen we de vragen doornemen, maar zal de focus op uw kind liggen om een goede sfeer te creëren. 

Na het intakegesprek zal er een onderzoek gedaan worden. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de algehele motoriek van uw kind. Dit is nodig om te zien hoe uw kind beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Daarbij zal tevens de functie van de bekkenbodem beoordeeld worden. Na de eerste behandeling wordt u gevraagd om samen met u kind gedurende enkele dagen een drink- en vezellijst in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden om inzicht te krijgen in het probleem.

De bekkenbodemspieren

De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen kinderen vooral moeten
leren deze te ontspannen.

Behandeling

Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekken-fysiotherapie zinvol kan zijn en er wordt samen met het kind en u een behandelplan opgesteld.

De behandeling zal bestaan uit:

 • Voorlichting over plassen en/of poepen en uitleg over de klachten
 • Aanleren juist toiletgedrag, ritme en houding
 • Adviezen ten aanzien van eten en drinken
 • Demystificatie
 • Oefentherapie onder andere gericht op het bewust leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem, het lichaamsbewustzijn en de ademhaling.

Oefenen thuis

Het is belangrijk om na een behandeling het geleerde samen thuis te oefenen!
Behandeling van de bekkenbodemproblematiek vraagt veel motivatie en doorzettingsvermogen van uw kind, maar ook motivatie en ondersteuning van u als ouder.
Hoe lang het traject van de behandeling gaat duren is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht(en) en hoe lang de klacht(en) al bestaat. De kinderbekkentherapeut probeert via informatiemateriaal zo goed mogelijk op uw kind aan te sluiten.

Verwijzing en Vergoeding

Voor een bezoek aan de kinderfysiotherapeut is geen verwijzing van een arts nodig; wij zijn zoals dat heet “direct toegankelijk”.
U kunt echter ook doorverwezen worden door een arts.
Er worden 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Als u wilt weten hoeveel behandelingen u daarna nog heeft, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.