Wat is een ontwikkelingsachterstand?

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen. Zij behalen motorische mijlpalen later dan gemiddeld, bv omrollen, zitten, staan, kruipen, lopen of praten gebeurd later dan kinderen van dezelfde leeftijd.

Psychomotore retardatie

Het medische woord voor ontwikkelingsachterstand is retardatie. Wanneer kinderen alleen achter zijn qua bewegingsmogelijkheden of motorische vaardigheden, wordt dit motorische retardatie genoemd. Wanneer daarnaast ook andere ontwikkelingsgebieden (spraak-taal, spelontwikkeling, psycho-sociale)  trager verlopen dan wordt gesproken van een psychomotore retardatie.

Verstandelijke beperking

Een deel van de kinderen met een psychomotore retardatie heeft ook een verstandelijke beperking. Officieel wordt er pas gesproken van een verstandelijke beperking wanneer het totale IQ beneden de 70 ligt. Bij kinderen met een IQ van tussen de 50 en 70 wordt gesproken van een lichte verstandelijke beperking. Bij jonge kinderen is het IQ nog niet betrouwbaar te bepalen. Het kan dus zijn dat een kind een vertraagde ontwikkeling heeft, maar uiteindelijk wel een IQ heeft die hoger is dan 70. In dat geval wordt dus officieel niet meer gesproken van een verstandelijke beperking. Kortom, niet alle kinderen met een ontwikkelingsachterstand hebben ook een verstandelijke beperking.

Wat zijn de kenmerken van een ontwikkelingsachterstand?

Er bestaat een grote variatie tussen kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Sommige kinderen hebben maar enkele van de onderstaande symptomen, andere kinderen hebben alle symptomen. Ook de ernst van de symptomen kan variëren van kind tot kind. Er kunnen problemen zijn met: - Bewegen: Kinderen behalen de (motorische) mijlpalen (zoals omrollen, zitten, lopen) later dan gemiddeld, oftewel de vroeg motorische en/of latere motorische ontwikkeling is vertraagd.  Daarnaast kan er sprake zijn van een houterige, niet vloeiende motoriek. Kinderen kunnen veelvuldig vallen en struikelen. Ook kunnen kinderen met een ontwikkelingsachterstand problemen hebben met de fijne motoriek zoals kleuren, tenen, schrijven, knippen en andere fijn motorische vaardigheden.
- Begrijpen, praten (spraaktaalontwikkeling), problemen met zien en horen
- Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen
- Leerproblemen
- Voedingsproblemen: moeite met eten en drinken
- Zindelijkheidsproblemen
- Epilepsie
- Typisch uiterlijk
- Afwijkingen aan de andere organen

Kinderfysiotherapie

We kunnen de algehele motorische ontwikkeling in kaart brengen, beoordelen en zonodig behandelen middels het opstellen van behandeldoelen en een behandelplan in samenspraak met ouders, het kind en de omgeving.